In Amsterdam-Noord hebben wij een verdieping op een bestaand bedrijfspand mogen bouwen. Door deze uitbreiding is het oppervlak van het bedrijfspand met 100% vergroot, een verdubbeling dus. Een concrete en vooral strakke planning van Braak Bouw tijdens deze verbouwing heeft er voor gezorgd dat het bedrijf tijdens de werkzaamheden volledig door kon draaien.