Voor diverse verbouwingen is het nodig om een vergunning aan te vragen. Op omgevingloket.nl kunt u uitzoeken of in uw gemeente een vergunning vereist is. Het is ook mogelijk om deze digitaal aan te vragen.

Uw aanvraag wordt getoetst op een aantal punten:

-          De aanvraag moet voldoen aan het Bouwbesluit

-          De aanvraag moet voldoen aan de bouwverordening

-          De aanvraag moet passen in het bestemmingsplan van uw gemeente

-          Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen

-          U moet voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot uw buren

Gemeente aanvraag

In de meeste gevallen wordt binnen acht weken gereageerd op de aanvraag. Het termijn mag eenmalig met zes weken worden verlengd. Als de gemeente niet op tijd met een reactie komt dan krijgt u mogelijk automatisch de vergunning. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld een rijksmonument, hier geld een langere procedure voor.

Bezwaar

Als u een vergunning ontvangen heeft is het mogelijk dat belanghebbende de gedurende zes weken bezwaar maken. De gemeente krijgt de volgende zes weken de tijd om de beslissing te maken. Deze termijnen mogen ook eenmalig met zes weken worden verlengd. U zal moeten wachten tot deze periode voorbij is.

Terug naar overzicht