De fundering is de basis van iedere constructie en bij bijna alle constructies noodzakelijk. Zo kunt u denken aan een uitbouw, garage, serre of bij een groot tuinhuis zal een fundering gemaakt moeten worden. Bij het bouwen of herstellen van een fundering wordt er vooraf een bouwtechnische berekening en tekening gemaakt. Hierbij wordt nagegaan wat voor type grond er is en het gewicht van de constructie. Via dit proces wordt bepaald wat voor soort fundering er gebruikt zal worden. De funderingen die het meest voorkomen zijn de funderingen voor een tuinmuur, uitbouw/aanbouw, tuinhuis, huis en garage.

Nieuwbouw

In het geval van een nieuw gebouw is het van belang dat er een fundering komt. Denk aan een nieuwe garage of de bouw van een vrijstaand huis. Het is belangrijk dat in deze gevallen de gebouwen sterk staan en niet gaan verzakken. Het type fundering hiervoor verschilt mede doordat het afhankelijk is van het type gebouw en de ondergrond. Een vrijstaand huis heeft bijvoorbeeld een veel sterkere fundering nodig dan een garage.

Fundering op staal

Fundering op staal wordt toegepast bij lichte gebouwen en aanbouwen. Hierbij is het belangrijk dat de draagkracht van de grond goed is. Overigens wordt er geen gebruik gemaakt van staal in de fundering, maar bestaat het uit een sleuf die gevuld is met beton.

Bekisting

In het geval van bekisting gaat het over houten platen die moet zorgen dat het beton niet wegloopt. Om het te versterken en stevig bij elkaar te houden, zit er in de houten kist gewapend staal.
In bijna alle gevallen zal er een houten kist getimmerd moeten worden, maar een alternatief hiervoor is stampbeton. Deze vorm van beton bevat veel minder water en is daarom vele malen sterker. In dit geval is er geen gewapend ijzer nodig voor een ondergrond met goede draagkracht.

Paalfundering

Wanneer de grond vlakbij de oppervlakte niet draagkrachtig genoeg is voor fundering op staal, zal paalfundering toegepast worden. Zo wordt, door middel van de palen, het gewicht overgebracht naar onderliggende bodemlagen. Deze bodemlagen zijn dan sterk genoeg en kunnen de constructie dragen. Hier worden damwanden als alternatief gebruikt die een breder stuk bodemlaag pakken. Zo blijft er ondergronds meer ruimte over voor bijvoorbeeld een kelder.

Algemene vloerplaat

Deze betonplaat is minimaal 30cm dik en wordt onder de gehele constructie geplaatst. Op deze manier wordt de kracht over de gehele oppervlakte verdeelt. Overigens is het van belang dat de grondlagen parallel zijn, anders is de kans op scheefstand in de erg groot. Een voorbeeld hiervan is de binnenstad van Amsterdam waar veel gebouwen te maken hebben met scheefstand.

Braak Bouw kan ervoor zorgen dat u nog jarenlang kunt genieten van uw aanbouw, nieuwe woning of serre door een stevige fundering. Heeft u nog vragen overgehouden? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel naar 0299 – 681 436.

Terug naar overzicht