Braakbouw is VCA gecertificeerd, wat er voor zorgt dat wij veiliger werken. Het VCA-certificaat biedt diverse voordelen, maar waar staat het voor?
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om bedrijven veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Maar in feite is VCA veel meer dan een checklist. Veel dienstverlenende bedrijven worden namelijk getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem met een veelzijdig programma. Voor steeds meer opdrachtgevers is het VCA-certificaat een voorwaarde. Het is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren, zoals in de bouw. Braak Bouw hecht veel waarde aan veilig werken en het milieu en is mede daarom VCA gecertificeerd.

Voordelen VCA-certificaat

• Minder ongevallen;
• Minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen;
• Minder arbeidsongeschikten;
• Minder kans op calamiteiten;
• Meer aandacht voor het milieu;
• Betere werkomstandigheden.

Omdat wij VCA gecertificeerd zijn, bent u verzekerd en kunt u er op vertrouwen dat de uitbestede werkzaamheden de veiligheid, gezondheid en het milieu (VGM) niet in gevaar brengen.

Terug naar overzicht