Voor de meeste bouwwerkzaamheden in huis en tuin is het aanvragen van een vergunning verplicht. Het soort vergunning ligt natuurlijk aan wat u wilt verbouwen. Wij vertellen u wat meer over de bouwvergunningen.

De aanvraag van een bouwvergunning

Een bouwvergunning aanvragen doet u bij de gemeente. Dit kan vaak online, maar kan ook in het gemeentehuis zelf. Iedere gemeente hanteert weer net andere regels als het gaat om op-, aan- en uitbouwen en vergunningen. Vraag daarom van tevoren genoeg informatie aan.De gemeente moet in de meeste gevallen binnen acht weken beslissen op de aanvraag. Het is wel belangrijk dat u bij de gemeente controleert of er sprake is van ‘fictieve verlening’. Bijvoorbeeld bij een rijksmonument, geld een langere procedure.

Bezwaren

Als u de vergunning heeft kunnen bijvoorbeeld u buren of andere belanghebbende zes weken bezwaar maken. De gemeente heeft vervolgens zes weken de tijd om te beslissen. Het kunnen ook twaalf weken worden als er een adviescommissie bij wordt gehaald. U kunt uw vergunning kwijtraken als de gemeente het bezwaar terecht vindt. Begin dus nog niet gelijk met verbouwen, maar wacht tot de bezwaarperiode voorbij is. U kunt ook hier weer tegen in gaan door in beroep te gaan bij de rechtbank. Nog een stap hoger is hoger beroep bij De Raad van State.

Bouwleges

Voor de behandeling van de vergunningsaanvraag betaalt u bouwleges. Uw aanvraag moet aan een aantal punten voldoen:

-          Het bouwbesluit

-          De bouwverordening

-          Uw aanvraag moet passen in het bestemmingsplan

-          Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen

-          U moet voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot uw buren

Heeft u een verbouwing gepland en is de aanvraag goedgekeurd? Dan helpt Braak Bouw u graag bij het adviseren en verbouwen! Neem contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0299 – 681 436.

Terug naar overzicht